Partnerskapet med Allservice har vist seg å være en suksesshistorie som viser hvordan bedrifter og tjenesteleverandører kan jobbe sammen for å skape en positiv innvirkning på et sosialt bærekraftig samfunn.

Allservice, med sin spesialiserte kompetanse innen arbeidsinkludering, er blitt en viktig medspiller for Rema 1000's målrettede innsats for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Rema 1000 uttrykker dette med klare ord: "Våre ansatte utgjør vår mest verdifulle ressurs, og hos oss kan alle være seg selv, uavhengig av deres CV, sosiale bakgrunn, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller seksuell orientering. Gjennom solide partnerskap skaper vi muligheter for en mangfoldig gruppe mennesker med svært varierte forutsetninger. Ved å gi nødvendig støtte og fokusere på individuell mestring har dette over mange år resultert i et team av våre mest lojale og dedikerte medarbeidere. Denne tilnærmingen har også positiv innvirkning på arbeidsmiljøet og har skapt utelukkende positive opplevelser for våre kunder. Hos oss er viljen til å lykkes den eneste forutsetningen, og dette prinsippet er dypt forankret i våre verdier og kultur, som vi aktivt praktiserer i vår rekrutteringsprosess."

Dette samarbeidet er en modell for hvordan bedrifter kan samarbeide med tjenesteleverandører for å skape en inkluderende arbeidsplass. Det handler om å se potensialet i hver enkelt person og gi dem muligheten til å vokse og utvikle seg, uavhengig av deres bakgrunn eller tidligere erfaring.

Verdibasert ledelse: Kjernen av Rema 1000's suksess

Rema 1000s suksesshistorie i arbeidsinkludering er drevet av deres verdibaserte ledelse. Verdier som miljø, trivsel og inkludering er hjørnesteinene i deres kultur. Her er det rom for alle, og bedriften tror på prinsippet om at alle kan bidra på en eller annen måte. For at alle skal kunne bidra, må bedriften være villig til å tro på det, legge til rette for det, og gi nødvendig oppfølging.

Selv om jobber i dagligvarebransjen ofte anses som lavterskel, har Rema 1000 klare kriterier for ansettelse. De rekrutterer gjennom positivisme, sunn fornuft, usnobberi og folkelighet. Samtidig vektlegger de faktorer som pålitelighet, effektivitet, og engasjement. For å lykkes med arbeidsinkludering kreves også ærlighet, åpenhet og tett oppfølging.

Transformasjon gjennom arbeid

Rema 1000 har forstått at en jobb ikke bare er en jobb. Det er mye mer enn det. Å være i jobb kan transformere en person ved å gi dem følelsen av mestring, tilhørighet, og betydning for andre. Sammen med NAV og inkluderingspartnere legger Rema 1000 til rette for å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. De er med på å endre folks liv. Dette er et eksempel på hvordan næringslivet kan spille en viktig rolle i samfunnet.

Arbeidsinkludering: En vinn-vinn-situasjon

Å gi mennesker muligheten de fortjener, uavhengig av bakgrunn eller erfaring, har en betydelig innvirkning, ikke bare på den enkelte, men også på samfunnet og bedriften som helhet. Det handler om å se potensialet i hver person og gi dem muligheten til å vise hva de kan.

Jobbsøker gjennom Allservice uttrykte: "Jeg trenger bare at noen gir meg en mulighet!" Å finne jobb i dagens jobbmarked kan være vanskelig, og mange mennesker kjemper for å få en fot innenfor. De er ofte avhengig av at noen ser potensialet og gir dem sjansen de fortjener. Rema 1000 har forstått dette behovet og jobber aktivt for å skape en positiv endring.

Strategisk tilnæring til arbeidsinkludering

Rema 1000s tilnærming til arbeidsinkludering er ikke tilfeldig; det er strategisk og bevisst. De har innsett at inkludering er nøkkelen til sosial bærekraft og forretningsmessig suksess. Derfor oppfordres andre bedrifter til å ta en lignende tilnærming og tenke nytt om sosial bærekraft. Ved å investere i inkludering, ikke bare oppfyller man samfunnsansvar, men man skaper også en bedre arbeidsplass, styrker omdømmet og bidrar til å bygge et mer inkluderende samfunn. Rema 1000 viser vei, og det er på tide at flere følger etter og omfavner arbeidsinkludering som en hjørnestein i sin forretningsstrategi.

Sammen kan vi skape en mer inkluderende og bærekraftig fremtid for alle.