I oktober inviterte vi flere bedrifter til en idémyldring på hvordan et nettverk kunne være med å løfte arbeidsmiljøet i vår region. Her satt HMS leder fra Christie, Elinett og Glamox, og denne gjengen med mye erfaring, kloke tanker og kunnskap ønsker å være med å drive et nettverk hvor helse, miljø og sikkerhet er fokus. Med bakgrunn i dette inviterer vi til første samling, av 4 i året, hvor ledere med særskilt HMS ansvar kan møtes og dele erfaringer og problemstillinger.

Bra! ønsker å ta initiativ til et forum eller nettverk som sammen kan skape kreative og gode løsninger for et bærekraftig arbeidsmiljø. Nettverket ønsker selv å fasilitere innhold og gjennomføring av møtepunkter, og de ser for seg at hver representant bytter på å være vertskap for HMS forumet. 

Kom på første samling i februar, da kjøres kick off! Det vil etterhvert bli lagt ut mulighet for påmelding, slik at vi har en viss oversikt over hvor mange som kommer med tanke på lokale og plass. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. 

 

Nyhetsbrev November