Bedriftene som påtar seg dette viktige ansvaret fortjener å bli heiet frem. Coop Extra Evje, som er samarbeidspartner til vår partnerbedrift SetPro, er én av de.

Hans Christian Flaten har vært kjøpmann på Coop Extra Evje siden 2013, men startet sin karriere i Coop allerede i 1997. Han er det vi vil beskrive som en arbeidsgiver med stor A, og med dette mener vi at han har en ydmyk og åpen holdning mot jobbsøkere, samtidig som han stiller krav og har forventninger til dem. Vår oppfatning er at han gjennom denne inkluderende væremåten, viser han at han har troen på jobbsøkerne og deres evne til utvikling. Dette har ført til at et flertall av de jobbsøkerne vi, NAV og andre har hatt inne i arbeidspraksis har fått muligheten til å opparbeide seg verdifull arbeidserfaring, og flere som har fått sin første ordinære jobb.

Kjøpmann Coop og ansatt Setpro

- Innflytelse, omtanke, ærlighet og nytenkning er verdier vi etterlever i butikken. Det å gi folk muligheten til å mestre noe, og oppleve å ha en viktig rolle i vårt team er en utrolig gøy reise å være med på. Målet er å bygge opp mennesker slik at de kan få en bedre og rikere hverdag, sier Hans Christian.

Det er tydelig for oss at verdiskaping har en større betydning for Hans Christian og Coop Extra Evje, og han mener flere burde ta sin del av det viktige samfunnsansvaret.

- Jeg vil anbefale alle arbeidsgivere å være med på dette. Det burde være en plikt at vi er med på å hjelpe. Det er viktig – både for oss og for enkeltmenneskene vi møter, sier Hans Christian.

Vi takker Hans Christian og Coop Extra Evje for et godt samarbeid så langt, og ser frem til videre samarbeid i årene fremover. For er det noe vi er sikre på er det at han ikke vil være vanskelig å be ved neste forespørsel.

- Hos oss skal folk ha muligheten til å lykkes, og vi ønsker å hjelpe der vi kan, Hans Christian Flaten.

Ønsker din bedrift å samarbeide med oss?

Ta kontakt i dag!