Hva betyr dette?

Hovedsaklig er det en videre definisjon av arbeidstaker-begrepet slik at også innleide i større grad regnes som arbeidstakere. I tillegg var det en klargjøring og innstramming ift. ansatte i konsern (konsern har samme forpliktelser samlet sett ift. arbeidstakere, informasjon og drøftelse etc. som enkeltselskaper) og ikke minst et krav til å etablere AMU allerede ved 30 ansatte (ved før 50) og at man kun kan avtale å ikke ha verneombud opp til 5 ansatte (mot opp til 10 tidligere). I tillegg må man drøfte deltidsbemanning og innleie minimum 1 gang pr år mellom ledelse og tillitsvalgte.

Oppsummert er det følgende endringer i arbeidsmiljøloven:

  • Tydeligere krav til HMS-ansvaret også for andre enn egne ansatte (innleide) (§§ 1-8,2-2, 6-2, 13-2)
  • Strengere krav til valg av Verneombud (krav ved 5 ansatte mot 10 tidligere) (§6-1)
  • Strengere krav til etablering av AMU (krav ved 30 ansatte mot 50 tidligere) (§7-1)
  • Krav om etablering av samarbeidsorgan (tilsv. AMU) også for konsern. (§8-4)
  • Krav til drøfting av bruk av deltid/vikarer etc (§14-4 a)

‍ 

Se komplette endringer her!