En ny rapport fra SINTEF viser at under halvparten av norske virksomheter jobber systematisk med psykososialt arbeidsmiljø. Flere tar tak i problemer først når de skjer, og fokuserer i mindre grad på forebygging. Dette har konsekvenser for arbeidsmiljøet. 

Ved å jobbe systematisk forebyggende økes sannsynligheten for å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø, som kan gi gevinster for arbeidstakeren og virksomheten. For arbeidstakeren kan dette være økt motivasjon, jobbengasjement og bedre helse. For virksomheten kan et godt psykososialt arbeidsmiljø bidra til lavere sykefravær, økt produktivitet og lønnsomhet. Trenger du noen tips til hvordan ha en proaktiv tilnærming til dette?

Arbeidstilsynet; Praktiske råd!