Dessverre har antallet unge uføre doblet seg i løpet av de siste 10 årene, og nå er det nærmere 22 000 personer i aldersgruppen 18 - 29 år som mottar uføretrygd. Dette er en alarmerende utvikling som krever tiltak for å gi disse unge menneskene en reell sjanse til å realisere sitt potensial og bli en aktiv del av samfunnet.

En 20-åring som kommer i jobb fremfor uføretrygd, «sparer» det offentlige for opp mot 16 millioner i økte skatteinntekter og reduserte helsetjenester i løpet av et yrkesliv.

Benytt kompetansen og verktøykassa som inkluderingsbedrifter som oss i Kopano sitter på. Vi har unik innsikt i den lokale arbeidsmarkedssituasjonen og kan tilby verktøy og støtte til de som trenger det. De som står langt fra arbeidsmarkedet har ingen tid å miste. Vi betaler alle en høy pris for utenforskapet.

Vi oppfordrer kommunepolitikere til å vise handlekraft og snu hver eneste stein i det lokale inkluderingsarbeidet. Det kreves en helhetlig og dedikert innsats for å gi disse unge menneskene en reell sjanse til å bli inkludert i samfunnet. Vi står klar til å bidra med vår ekspertise og engasjement.

Ta kontakt med oss i dag, og la oss sammen finne måter å realisere dine ambisjoner for de unge i din kommune. 

La oss jobbe sammen for å skape et arbeidsliv med plass og mulighet for alle.

Kilde: Arbeid & Inkludering