Verden, Norge og arbeidslivet er i konstant endring, drevet av globalisering, teknologiske fremskritt og skiftende krav til kompetanse i tradisjonelle yrker.

I Norge er det stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft, samtidig som det utdannes for få innen yrkesfag. Arbeidslivet gjennomgår stadige omveltninger med nye krav til kompetanse. Ved at flere tar fagbrev, vil både arbeidsgivere og arbeidstakere stå sterkere rustet til å møte disse utfordringene. Dette vil føre til mer stabile arbeidstakere som har den nødvendige kompetansen til å lykkes i en stadig skiftende arbeidsverden.
 

Fagbrev på jobben

Fra november 2022 til november 2023 har Kopano-partner Ressurs holdt kurs for flerspråklige ansatte hos Fagrent i Tromsø kommune som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatører. Gjennom 200 timer kurs, har de ansatte fått opplæring i norsk kombinert med fagopplæring slik at de har blitt bedre rustet til å ta fagbrev som praksiskandidater.

Dette har vi fått til gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss fagopplæring i godt samarbeid mellom Ressurs, Fagrent og enhet for fag- og yrkesopplæring i Tromsø kommune. 10 ansatte fra Fagrent med ulike nasjonaliteter har hver torsdag i et år fått fri en halv arbeidsdag for å jobbe med språkutvikling og å forberede seg til den teoretiske fagprøven for renholdsoperatører. Eksamen ble gjennomført 26. november, og de aller fleste gjennomførte og besto med glans.

Vi ønsket å høre mer om erfaringene til både arbeidsgiver, kursholder og deltakere på kurset og tok derfor med oss kursholder Ingrid Hestvik Dahl en tur til Fagrent for å snakke med enhetsleder Pål Solnes og noen av kursdeltakerne.

Erfaringsdeling og bevisstgjøring

I det vi kommer bort, ser vi fire av kursdeltakerne engasjert i en diskusjon med enhetsleder Pål Solnes om hvordan de best kan forberede seg til den praktiske prøven. Målet er å gjennomføre den i løpet av februar eller mars, og dermed endelig sikre seg fagbrevet.

Når deltakerne får øye på kursholder Ingrid, strømmer de umiddelbart bort for å gi henne en klem, og det er tydelig at gleden over gjensynet er gjensidig. De forteller at de har fått mye ut av kurset, spesielt når det gjelder HMS, ergonomi og kunsten å stille kritiske spørsmål. I tillegg til dette har de også forbedret sine norskkunnskaper betydelig underveis. Deltakerne avslører at de generelt sett skriver relativt lite i både hverdags- og arbeidsliv. Derfor var det svært verdifullt å få grundig trening i skriftlig kommunikasjon med tanke på den fem timer lange skriftlige eksamenen de skulle gjennomføre.

Kursdeltakerne deler også at Ingrid utfordret dem til å utnytte egne ressurser og samarbeide med hverandre for å oppnå læring, og at kurset har vært en fin arena for å dele erfaringer og utvikle en større grad av selvstendighet. De bemerker spesielt at de har blitt mer nøye med mengdeberegning og valg av vaskemidler og metoder etter å ha deltatt på kurset. Videre forteller de at de har fått anledning til å bli bedre kjent med flere av sine kollegaer i Fagrent, til tross for at de alle tilhører samme bedrift, da kursdeltakerne er på ulike arbeidsplasser og derfor ikke møtes på jobb i det daglige.

Kursholder Ingrid forteller at kursdeltakerne fra Fagrent har vært en utrolig fin gjeng. De har vært ivrige og flinke studenter, som ikke bare har møtt opp, men virkelig vist interesse for å lære. I tillegg har de også lært henne veldig mye om renholdsfaget og har vist at de virkelig bryr seg om faget sitt.

Fokus på kompetanseutvikling

Pål Solnes, enhetsleder Fagrent/seksjon for bygg i Tromsø kommune, kan fortelle at Fagrent er veldig godt fornøyd med samarbeidet om fagutdanning som de har hatt med Ressurs Tromsø.

Med utgangspunkt i læreplanen har erfarne renholdere blitt gode på å reflektere, stille spørsmål og kunne argumentere for faglige valg de tar i arbeidshverdagen. Han forklarer at Fagrent har fokus på renholdsfaget, yrkesstolthet og kompetanseutvikling.

Medarbeiderne våre er flinke renholdere, og den økte kompetansen vil gi oss bevisste renholdere som er tryggere i arbeidshverdagen, tar riktige og gode valg, samt at de vil tørre å komme med forslag til forbedringer og løsninger. Dette vil også gi god mestringsfølelse.


Pål Solnes

Han erkjenner betydningen av fagopplæring direkte på arbeidsplassen for deres bedrift, da dette kan bidra til å ivareta, utvikle, beholde og tiltrekke seg medarbeidere. Det er et klart ønske om å ha en høy andel ansatte med fagbrev, og de ser positivt på videre samarbeid med Ressurs for å tilby flere kurs og opplæringsmuligheter.

Enhet for Fag- og yrkesopplæring i Tromsø kommune har også vært med på samarbeidet med å tilrettelegge kurset på en god måte, og leder for enheten, Rune Birkelid, sier at de er svært fornøyd med samarbeidet knyttet til kompetanseheving av voksne i kommunen og håper at dette kan utvikles videre.

Godt samarbeid mellom ulike instanser, tilrettelagte tilskuddsordninger, arbeidsgivere som bryr seg og er villige til å investere i sine ansatte, samt gode kurs og kursholdere gir gode løsninger og økt kompetanse i arbeidslivet!

Ressurs setter stor pris på det gode samarbeidet med Fagrent og i februar 2023 ble de også kåret til månedens samarbeidsbedrift. Les hele saken ved å klikke her.

Ønsker din bedrift å vite mer om hvordan vi kan være en kompetansepartner for dere?

Ta kontakt i dag!