Du drømmer kanskje om å finne drømmejobben med topp lønn, hjemmekontor, fleksible arbeidstider, en optimal ledelse som støtter, ser deg og heier. Kanskje ønsker du deg nordsjøturnus eller fri i helgene og 8-4 jobb. Sannheten er at det ofte krever hardt arbeid og strategisk planlegging for å oppnå slike arbeidsbetingelser. Du må være en attraktiv arbeidstaker for å komme i posisjon til å oppnå dette.

Hvilken jobb som er mulig å få avhenger av hvilke krav og forventinger arbeidsgiver stiller til den de vil ansette i jobben.

Forventninger til arbeidslivet

Du og arbeidsgiver har et bytteforhold, der du bytter din tid og innsats mot lønn og eventuelt andre goder. Arbeidslivet fungerer som et bytteforhold, hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker har krav og forventninger. Arbeidsgiveren tilbyr kompensasjon og fordeler i bytte mot arbeidstakerens tid, ferdigheter og bidrag til selskapet. For å kunne stille krav til arbeidsgiveren, må man først demonstrere at man kan tilby noe av verdi.

Det er viktig å ha realistiske forventninger til arbeidslivet. I Norge kan man forvente rettigheter som et trygt arbeidsmiljø, rettferdig lønn, regulert arbeidstid, ferie og sykepenger, som sikres gjennom Arbeidsmiljøloven.

De aller fleste jobber har fordeler og ulemper, og goder er som regel noe man må jobbe for å oppnå. Det er viktig å forstå hva man kan forvente og hvilke utfordringer man kan møte i arbeidslivet, for å navigere i arbeidslivet og utvikle egen karriere fra der vi starter til det vi drømmer om å oppnå.

Du lurer kanskje på om karriere er forbehold de med høyere utdanning, men det er ikke tilfelle. Alle, uavhengig av utdanningsnivå eller yrkesvalg, kan ha en karriere. En karriere er en rekke av jobber og erfaringer som bygger på hverandre og gir muligheter for personlig og profesjonell vekst.

For å oppnå gode arbeidsvilkår, må man ofte ha de rette kvalifikasjonene. Dette kan inkludere formell utdanning, relevant arbeidserfaring og spesifikke ferdigheter. Personlige egenskaper som pålitelighet, fleksibilitet, samarbeidsevne og initiativ er også høyt verdsatt av arbeidsgivere.

Strategisk planlegging for å nå sine mål

Kontinuerlig læring er nøkkelen til å holde seg attraktiv på arbeidsmarkedet. Verden endrer seg raskt, og det er viktig å oppdatere sine ferdigheter og kunnskaper jevnlig. Strategisk karriereplanlegging innebærer å sette seg mål, identifisere nødvendige trinn for å nå disse, og være villig til å investere tid og ressurser i videreutdanning og nettverksbygging.

Praktiske steg for karriereutvikling

De fleste starter i lavere posisjoner og jobber seg oppover. Det er viktig å se disse jobbene som verdifulle læringsmuligheter som kan legge grunnlaget for fremtidig suksess. Når man har opparbeidet seg nok erfaring og kompetanse, kan man begynne å forhandle om bedre vilkår. Dette krever imidlertid at man har bevist sin verdi for arbeidsgiveren.

Her er noen praktiske steg du kan ta for å utvikle din karriere:

 1. Identifiser dine interesser og styrker:
 • Selvrefleksjon: Tenk over hva du liker å gjøre, og hva du er god på. Dette kan hjelpe deg med å finne en retning som passer dine interesser og styrker. Du kan gjennomgå kartlegging i online verktøy som karrierepasset eller inflow24, for å identifisere egne interesser og egne styrker. Verktøyene er gratis for privatpersoner å bruke.
 • Karriereveiledning: Bruk ressurser som egen karriereveileder eller online verktøy som for eksempel karrierepasset eller inflow24 for å identifisere yrker som passer dine ferdigheter og interesser.

2. Opparbeid deg erfaring gjennom arbeid

 • Start i «inngangsposisjoner»: Ta på deg jobber som gir deg mulighet til å lære grunnleggende ferdigheter og få arbeidserfaring. Dette kan være i butikk, restaurant, kontor, eller andre bransjer. Gjør en god jobb, og sikre deg en god referanse som hjelper deg videre.
 • Frivillig arbeid: Delta i frivillig arbeid eller praksisplasser for å få erfaring og bygge nettverk.

3. Ta kurs og sertifiseringer

 • Fagkurs: Mange bransjer tilbyr kortere kurs og sertifiseringer som kan gi deg nødvendige ferdigheter og øke din attraktivitet for arbeidsgivere.
 • Online læring: Plattformer som Videocation (på norsk), Coursera, Udemy og LinkedIn Learning tilbyr kurs innen en rekke fagområder (mye på engelsk), ofte til rimelige priser eller gratis. Du kan også finne artikler eller kurs og videoer som er gratis på youtube, som hjelper deg å utvikle din kompetanse.
 • Yrkesopplæring: Vurder yrkesopplæringsprogrammer som kan gi deg en formell kvalifikasjon i et praktisk yrke, som elektriker, rørlegger, eller IT-tekniker.

4. Bygg nettverk

 • Nettverksarrangementer: Delta på bransjespesifikke konferanser, workshops, og nettverksarrangementer for å møte folk i ditt felt.
 • LinkedIn: Opprett og vedlikehold en profesjonell LinkedIn-profil for å koble deg til andre fagfolk og potensielle arbeidsgivere. Mange arbeidsgivere sjekker om de finner deg på Facebook eller LinkedIn, for å få et inntrykk av deg.
 • Mentorskap: Søk etter mentorer som kan gi deg råd, dele erfaringer og hjelpe deg med å navigere din karriere.

5. Utvikle myke ferdigheter

 • Kommunikasjon: Arbeid med å forbedre dine kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Teamarbeid: Lær å jobbe godt i team, forstå dynamikken i teamarbeid, og hvordan du kan bidra positivt.
 • Problemløsning: Øv på problemløsningsferdigheter ved å ta initiativ i ulike situasjoner og søke kreative løsninger på utfordringer.

6. Sett karrieremål

 • Kort- og langsiktige mål: Definer hva du ønsker å oppnå på kort sikt (1-2 år) og langsiktig (5-10 år). Dette kan være å oppnå en bestemt stilling, ferdighet eller lønnsnivå.
 • Handlingsplan: Lag en detaljert plan for hvordan du skal nå disse målene, inkludert spesifikke steg og tidsfrister.

7. Søk etter arbeidsgivere som verdsetter ferdigheter over utdanning

 • Undersøk bedrifter: Finn selskaper som legger vekt på ferdigheter, erfaring og personlig egnethet fremfor formell utdanning.
 • Fremhev erfaring: Når du søker jobb, legg vekt på relevant arbeidserfaring, kurs og oppnådde ferdigheter i CV og søknad.

8. Vær åpen for muligheter og fleksibel

 • Tilpasningsdyktighet: Vær åpen for å ta på deg forskjellige roller og oppgaver som kan gi deg verdifull erfaring og ferdigheter.
 • Sideprosjekter: Engasjer deg i sideprosjekter eller hobbyer som kan gi deg nyttige ferdigheter og erfaringer.

Hva forventer arbeidsgiver av meg?

Arbeidsgivere forventer engasjement og en god arbeidsmoral av sine ansatte. De ønsker gjerne en positiv holdning og evnen til å vise initiativ, og dette kan påvirke dine karrieremuligheter betydelig. I tillegg forventes det at ansatte bidrar til et godt arbeidsmiljø og en positiv bedriftskultur.

For å oppnå de godene man ønsker seg i arbeidslivet, og få «drømmejobben» må man være villig til å investere i seg selv og sin egen utvikling. Selv om veien til drømmejobben kan være lang og utfordrende, kan du gjennom å jobbe hardt og målrettet nå målene du har satt deg. Å ha realistiske forventninger og å alltid jobbe for å utvikle egne ferdigheter, kan bidra til at du når de målene du har satt deg.

Artikkelen er skrevet I samarbeid med KI.