Det går fram av et felteksperiment ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet med unge arbeidssøkere i tjueårene. – Det lønner seg ikke å være åpen om psykiske plager når man søker jobb, selv om arbeidsgivere antakelig foretrekker at man er det, sier stipendiat Vegar Bjørnshagen ved NOVA, som står bak studien sammen med Elisabeth Ugreninov. Dette er en bekymringsverdig holdning som vi i Kopano er fast bestemt på å utfordre.

Vi mener at alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn eller funksjonsevne, har verdifull kompetanse å tilby arbeidslivet. Det er på høy tid at vi skaper plass for flere i arbeidslivet og anerkjenner den mangfoldige kompetansen som finnes der ute. Vi markerer verdensdagen for psykisk helse hvor temaet er «Vi trenger å høre til. Lag plass» fordi vi mener dette er nært knyttet til inkludering i arbeidslivet.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil ca. én av fem (20%) oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Alvorlige psykiske lidelser kan føre til uførhet, fysiske helseproblemer og redusert forventet levealder. Det er på høy tid at vi tar tak i dette problemet og gir de av oss som sliter med psykiske helseproblemer en reell sjanse til å delta i arbeidslivet.

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser utgjorde nesten 1,9 millioner tapte dagsverk i 2. kvartal, ifølge arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i NAV. Det tilsvarer ca. 32 000 personer som ikke kommer på jobb. De siste tallene fra NAV viser en økning i legemeldt sykefravær knyttet til psykiske lidelser på over 15%. Dette er en alarmerende trend som vi må adressere. Kopano har flere tilbud som kan være til hjelp for de som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet, eller de som står i fare for å falle ut. Vi tror på støtte, inkludering og tilrettelegging som nøkkelverktøy for å hjelpe enkeltpersoner med å overvinne utfordringene de møter.

I tillegg til helseutfordringer, er det også økende økonomisk usikkerhet i samfunnet vårt. En nylig undersøkelse fra Respons Analyse viser at hver tredje nordmann bekymrer seg for sin økonomi som igjen forverrer den psykiske helsa vår. Dette er en bekymring som må tas på alvor, spesielt når våre politikere utformer fremtidige statsbudsjetter. Vi oppfordrer til en satsing på forebyggende tiltak som kan bidra til å motvirke økonomisk og sosial utenforskap. Et sosialt bærekraftig samfunn er avhengig av at alle har muligheten til å delta og bidra til fellesskapet.

Kopano er en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter, og vi er stolte av å være en del av dette viktige arbeidet. Vi tror på at alle, uavhengig av deres forutsetninger og drømmer, kan lykkes i arbeidslivet. Å hjelpe mennesker med å få og beholde en jobb er noe av det viktigste vi kan gjøre for hverandre og for samfunnet som helhet. Sammen har vi kraften til å skape nye løsninger og et samfunn der ingen står utenfor. 

La oss sammen jobbe for å lage plass for alle i arbeidslivet.
Hilsen oss i Kopano (klikk her for å se hvilken partner som holder til i nærheten av deg) 


#lagplass
#verdensdagenforpsykiskhelse