Hva er egentlig feriepenger?

Du har kanskje ikke tenkt på det, men ferie er i bunn og grunn fritid uten lønn. Feriepenger skal erstatte manglende lønn i perioden du har ferie.

Feriepenger er et resultat av forhandlinger, tariffavtaler og utviklingen av arbeidslovgivningen gjennom år. Feriepenger slik det er i dag er et resultat av et bredt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og en kontinuerlig kamp for bedre arbeidsvilkår.

Feriepenger er skattbar inntekt.

Har jeg rett til feriepenger?

Feriepenger tjenes opp året før. Hvis du ikke jobbet i fjor, har du altså ikke tjent opp feriepenger.

Du har likevel rett til ferie, men da ferie uten lønn. Hvis du jobbet litt i fjor (mindre enn 100 % stilling) vil du ha tjent opp litt feriepenger. 

Hvordan beregnes feriepenger?

Feriepenger beregnes ut i fra hva du tjente i fjor. Hvor mye feriepengene utgjør avhenger altså av din inntekt i jobben du har, og hvilke avtaler dere har i bedriften. Feriepenger skal minimum være 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Hvis du jobber, er over 60 år og har rett til ekstra ferie har du rett på minimum 12,5 %, men avhenger av hvor mange uker ferie du har. Hvis bedriften har inngått tariffavtale som gir arbeidstakere fem ferieuker, er den ordinære feriepengesatsen 12 %.

Hvordan finner jeg ut jeg hvor mye jeg får?

Feriepengene beregnes ut fra all lønn du har fått utbetalt året før. Hvis du har hatt sykefravær (sykmeldt) inngår også de utbetalte sykepengene i beregningsgrunnlaget.

Finn fram lønns- og trekkoppgaven som du fikk ved årsskiftet, og sjekk hvor mye du har i feriepengegrunnlag. Da kan du bruke en feriepengekalkulator (se lenke lenger ned til en av disse) til å se hva du kan forvente.

Det er lurt å vite sånn ca. hvor mye du har å rutte med når du planlegger ferien. Hvis feriepengene ikke strekker til for å gjøre det du ønsker i ferien, må du kutte i forbruk der du kan og spare.

Hvis du har spørsmål om dette ta kontakt med de som jobber på HR eller lønn.

Når utbetales feriepengene?

Feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Mange bedrifter velger å ha en fast måned hvor feriepengene utbetales (for eksempel juni). De fleste har hovedferien i løpet av sommermånedene. Er du i tvil spør HR eller lønn i bedriften du jobber.

Hva skjer med feriepengene hvis jeg slutter eller bytter jobb?

Når du bytter jobb, vil du også ha rett til å få utbetalt de opptjente feriepengene dine fra den forrige jobben. Vanligvis får du feriepengene utbetalt sammen med din siste lønn du får fra arbeidsgiveren du slutter hos. Det betyr at du selv må passe på å sette til side feriepengene du får utbetalt hvis du skal ha feriepenger neste år!

Hvis du skal slutte kan det være lurt å snakke med HR eller lønn om feriepenger og spørre om det du lurer på når du har levert inn oppsigelsen! Du bør også sette deg inn i hvordan dette er i den nye bedriften du skal jobbe hos, så slipper du overraskelser.

Lenker:

 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med KI