Fra 24.august 2023 vil produkter med innhold av Diisocyanater få en rekke nye krav, gjennom Reach-regelverket, som Arbeidstilsynet vil håndheve. Dette gjelder f.eks. produkter innen lim, lakk, fugemidler (inkludert Sikaflex), flytemidler og skumgummi. For å få fortsette å bruke disse stoffene må det bevises at stoffene ikke kan byttes ut med mindre farlige produkter, samt at det nå er krav til kursing for de bedriftene som fortsatt skal bruke disse stoffene, jfr. Kap.5 i Reach forordning: https://lovdata.no/static/NLX3/32020r1149.pdf
 

Kursingen skal ifølge Arbeidstilsynet utføres av leverandør av produktene eller Sertifisert yrkeshygieniker og frist for å ha gjennomført kurs er 24.august.

BRA! astero vil tilby slike kurs i april og mai og vi kan selvfølgelig også bistå i valg av alternative produkter.