Du kan lese mer om hvordan Rema 1000 har tatt samfunnsansvar i dette intervjuet med Kjetil, butikksjef ved Rema 1000 Alta. 

Arbeidsinkludering handler om å gi alle en sjanse i arbeidslivet, uavhengig av bakgrunn eller utfordringer. For Rema 1000 Alta er dette mer enn bare en forpliktelse; det er en kjerneverdi som driver dem til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet. 

Å gi folk en sjanse 

Kjetil, butikksjef ved Rema 1000 Alta, deler sin overbevisning om hvorfor det er så viktig å gi folk en sjanse til å bidra i samfunnet gjennom arbeid. - Det skjer ting i livet som gjør at man kan havne utenfor, sier han. - Vi liker å gi folk en sjanse til å vise at de kan bidra med noe i samfunnet.

Han understreker også viktigheten av å gi noen muligheten til å ha en plass de føler seg hjemme på, og hvordan dette motiverer ansatte til å prestere og utvikle seg. - Å gi folk tillit gjør at de ønsker å prestere i jobben og vise at de har tatt et steg videre i livet. Alle fortjener en sjanse til, og av og til flere sjanser. legger Kjetil til.

Positiv effekt på arbeidsmiljø og teamdynamikk 

Samarbeidet mellom Rema 1000 Alta og Aksis har ikke bare en positiv innvirkning på de som får en sjanse til å jobbe, det påvirker også arbeidsmiljøet og teamdynamikken i butikken. Kjetil bemerker at de ansatte blir mer bevisste på inkludering og samarbeid. 

- Lunsj sammen med fast ansatte, bevissthet i at alle prater og inkluderer hverandre, anser hverandre som kolleger, beskriver han. Dette skaper et arbeidsmiljø der alle føler seg velkomne og verdsatt. 

For de som inkluderes gjennom samarbeidet, tilpasses arbeidsoppgaver og ansvar i henhold til deres individuelle behov og ferdighetsnivå. For eksempel, for de som trenger språkpraksis, starter de med grunnleggende oppgaver som å finne og plassere varer i butikken. Over tid tilpasses oppgavene, og noen kan til og med begynne å betjene kunder i kassen. 

Langsiktige fordeler av inkludering 

Investeringsviljen i inkludering og utvikling av arbeidstakere gir langsiktige fordeler, både for de ansatte og for samfunnet. De inkluderte blir en del av lokalsamfunnet, og deres positive erfaringer fra Rema 1000 Alta kan brukes som referanse og hjelpe dem videre i arbeidslivet. Samtidig blir de en del av Alta-samfunnet og bidrar til en positiv utvikling. 

Rema 1000 Alta er en lysende stjerne i næringslivet når det gjelder samfunnsansvar og inkludering. De viser vei for andre bedrifter som ønsker å gjøre en positiv forskjell ved å gi folk en sjanse til å vokse og blomstre i arbeidslivet. Som vinnere av Jobbhjerteprisen 2023 er de en inspirasjon for oss alle. 

Inkludering er ikke bare riktig, det er også lønnsomt, og Rema 1000 Alta gir oss et levende eksempel på hvordan inkludering beriker både en bedrift og samfunnet som helhet! 


Om Aksis 

Aksis AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift med hovedmål å få folk i arbeid gjennom troen på å skape endring. Vår rolle er å fokusere på hvilke muligheter som finnes. Vi leverer tjenester til NAV og kommuner i Finnmark der vi er representert. Aksis har bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis, kursvirksomhet og med spisskompetanse på veiledning og skreddersøm for den enkelte.  
 
Vi er en del av Norges ledende kjede av arbeids- og inkluderingsbedrifter, Kopano. Vi vet at vi får til mer når vi jobber sammen. Ved å samle fagfolk med et sterkt ønske om å hjelpe, gir vi folk kunnskap og troen på seg selv – slik at de kan oppnå sin jobbdrøm.​ I løpet av første halvår i år har Aksis, sammen med våre kollegaer over hele landet, bidratt til å formidle 1591 personer i jobb eller utdanning.