Forskning.no skriver at studiet har avdekket at det å gi seg selv tid til å hente seg inn etter arbeidstid kan ha en direkte innvirkning på humøret dagen etterpå. Resultatene, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Occupational and Organizational Psychology, bygger på observasjoner av 124 deltakere over en periode på to uker.

Opplevde fordeler av å hvile
For å kartlegge sammenhengen mellom avkobling og humør gjennomførte forskerne flere små undersøkelser i løpet av arbeidsdagene. Undersøkelsene skulle gi svar på ulike aspekter som deltakernes humør, om de var trøtte, stresset, hadde det bra på jobb - samt hvor godt de klarte å legge vekk jobben på fritiden. Resultatene indikerte at deltakerne opplevde fordeler av å hvile og hente seg inn på fritiden, spesielt med tanke på humøret på jobben dagen etter.

Kortvarig effekt av avkobling
Imidlertid var effekten av avkobling mer kortvarig og avtok gradvis i løpet av arbeidsdagen. Dette gjør det enda viktigere å prioritere regelmessig avkobling etter arbeidstid, ifølge forskerne. Maike Arnold, en av forskerne bak studien, uttaler i saken på forskning.no at fordelene ved avkobling på fritiden er relativt kortvarige.

Søvn er viktigere enn alt
Arnold påpeker også at søvn er en avgjørende faktor for helsen vår. En tidligere studie omtalt på forskning.no fra 2019 viste at manglende søvn i ukedagene ikke kan kompenseres fullt ut i helgen.

Selv om en god natts søvn har mange fordeler når det gjelder å hente seg inn skikkelig, kunne likevel ikke søvnen ta all æren for resultatene i denne studien.

Finn balansen mellom arbeid og fritid
Avkobling fra jobben på fritiden viser seg å være en viktig puslespillbrikke for å opprettholde et godt humør. Humøret er sammensatt av flere faktorer, og jo flere brikker som er på plass, desto bedre blir helhetsbildet. Det betyr at selv om man føler seg lite stresset, noe som er positivt, kan man likevel være veldig trøtt, noe som er negativt, spesielt når det gjelder arbeidssituasjoner. Derfor er det essensielt å gi seg selv tid til å koble av og finne balansen mellom arbeid og fritid for å sikre trivsel og velvære på jobben.