Personvern og GDPR

Når det gjelder personvern og GDPR er det viktig å være bevisst og følge retningslinjene for å beskytte dine personlige opplysninger og respektere andres personvern på digitale plattformer som LinkedIn. Her er noen aspekter du bør vurdere når du bygger din digitale karriereprofil.

Personvern refererer til retten til å ha kontroll over personlig informasjon og beskyttelsen av denne informasjonen mot utilsiktet eller uautorisert bruk. Det innebærer at enkeltpersoner, du og jeg, har rett til å bestemme hva slags informasjon som samles inn om oss, hvordan informasjonen brukes, og hvem som har tilgang til den.

GDPR står for General Data Protection Regulation, som er en lov for personvern og databeskyttelse som ble implementert i EU i 2018. GDPR har som mål å styrke og harmonisere personvernrettighetene til EU-borgere og gir retningslinjer for innsamling, behandling og lagring av personlig informasjon. Den gir en rekke rettigheter til enkeltpersoner og setter krav til organisasjoner og bedrifter når det gjelder beskyttelse og håndtering av personopplysninger.

Begrens synligheten av personlig informasjon

Gjennomgå personopplysningene på de digitale profilene dine og begrens informasjonen som vises offentlig. Vurder nøye hva du ønsker å dele, for eksempel fullt navn, kontaktinformasjon eller fødselsdato. Jo mer begrenset informasjonen som er tilgjengelig, desto bedre kan du beskytte personvernet ditt.

Vurder personverninnstillingene

Plattformer som LinkedIn, Facebook, Snachat og andre apper du kanskje bruker gir vanligvis innstillinger for personvern. Gå gjennom disse innstillingene og tilpass dem etter dine preferanser. Dette kan inkludere å begrense hvem som kan se profilen din, kontrollere hvilke oppdateringer som deles med nettverket ditt, og håndtere hvilke opplysninger som er synlige for søkemotorer.

Tenk nøye gjennom publisering av sensitiv informasjon

Unngå å publisere sensitiv informasjon, for eksempel personnummer, bankkontodetaljer eller andre konfidensielle opplysninger på plattformen. Vær forsiktig med hvilke dokumenter du laster opp, som CV eller arbeidsprøver, og sørg for at de ikke inneholder sensitiv informasjon som ikke bør deles offentlig.

Respekter andres personvern

Når du kommuniserer med andre brukere på digitale plattformer, vær også oppmerksom på deres personvern. Unngå å dele eller be om unødvendige personlige opplysninger uten gyldig grunn, og respekter eventuelle begrensninger eller forespørsler om personvern som blir satt av andre brukere.

Ta hensyn til personvern ved bruk av tredjepartsapper og -tjenester

Hvis du velger å bruke tredjepartsapper eller -tjenester i tilknytning til profilen din, bør du lese personvernreglene og vurdere hvilken tilgang de har til dine personlige data. Vær oppmerksom på at du kan begrense tilgangen til visse apper og tjenester for å beskytte personvernet ditt bedre.

Oppdater deg på personvernregler og endringer

Hold deg oppdatert på personvernregler og endringer i GDPR og relevante lover og retningslinjer. Dette kan bidra til at du tar de riktige forholdsreglene og holder deg i samsvar med gjeldende forskrifter.

Det er viktig å merke seg at denne informasjonen kun gir generelle retningslinjer, og det kan være nyanser og spesifikke krav avhengig av hvor du befinner deg og hvilken plattform du bruker. For å sikre at du overholder personvernregler og GDPR, anbefales det å konsultere offisielle retningslinjer, juridisk rådgivning og eventuelt en personvernspesialist. Husk at personvern er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å være oppmerksom på endringer og oppdateringer i lover og regler som kan påvirke din digitale profil og personopplysninger. Ved å oppdatere deg regelmessig og ta de nødvendige forholdsreglene, kan du sikre at du opprettholder personvernet ditt og opptrer i samsvar med gjeldende forskrifter.