Forfatter og dosent ved Høgskolen i Østfold, Pål Ellingsen, mener at brukerorientert ledelse i en digital tidsalder krever ledere som behersker flere ferdigheter.

– Ledere i offentlig sektor bør ha tekniske ferdigheter og forståelse, vise evne til empati og ha sosiale ferdigheter og forståelse, forstå kulturen i virksomheten, og verdsette mangfoldet blant sine medarbeidere og brukere.

Han mener ikke at ledere i det offentlige bør være en form for overmennesker.

Les hele artikkelen skrevet av kommunikasjonsrådgiver Nina Skajaa Fredheim her..