Nå går vi inn i sommeren med ferie og fritid - for de av oss som er i arbeid. For de som står uten arbeid, blir det ingen "ferie", og usikkerheten om hva fremtiden vil bringe er konstant til stede. Økte priser og boligkostnader bidrar heller ikke positivt til våre fremtidsdrømmer.

Kan du inkludere noen i jobb?

I mange bransjer er det behov for sommervikarer nå. Hvordan kan vi i privat næringsliv og offentlig sektor være litt ekstra kreative slik at alle som ønsker det, kan få litt jobberfaring?

I tillegg er det mange som nettopp har avsluttet yrkesopplæringen på skolen og trenger lærlingplasser. Hvordan kan vi tenke annerledes rundt dette? Mange arbeidsgivere ønsker å inngå kontrakt med de "beste" lærlingene, men hva med de som kommer på tredje, fjerde eller femte plass? -og hva med de som enten har fysiske funksjonsnedsettelser eller psykiske lidelser? -ser vi muligheter eller begrensninger? Ønsker vi virkelig som samfunn å ekskludere dem eller, drømmer vi om et inkluderende samfunn?

Hjelp unge inn i arbeidslivet 

I et europeisk perspektiv har vi ikke flere unge som faller utenfor arbeid og utdanning i Norge enn i andre land vi sammenligner oss med. Men når de først faller utenfor, havner de ofte langt utenfor arbeidsmarkedet og sliter med å komme tilbake. Derfor er det så viktig å gi våre unge mennesker troen på at det finnes en plass for alle. Vi har alle ulik erfaring og kompetanse som kan være nyttig i arbeidslivet, det handler bare om å dra nytte av det. Kanskje får bedriften din nye perspektiver, innovative ideer og digitale ferdigheter, som kan bidra til å drive frem nytenkning og utvikling? Å gi unge mennesker muligheten til å delta i arbeidslivet tidlig kan bidra til deres personlige og faglige utvikling, og skape en bro mellom utdanningssystemet og arbeidslivet. Dette kan gi dem verdifull erfaring, økt selvtillit og øke deres muligheter for fremtidig karrieresuksess.

Regjeringen har fra 1. juli innført Ungdomsgarantien, som innebærer at alle unge som ikke er i jobb eller utdanning, skal følges opp ekstra av NAV. Dette er svært positivt, men vi vil ikke lykkes hvis vi ikke inkluderer disse ungdommene i arbeidslivet.

Gjennom våre 33 partnere over hele landet jobber Kopano hver dag for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. Vi har en grunnleggende tro på at deltakelse i arbeidslivet øker livskvaliteten og reduserer følelsen av utenforskap og annerledeshet. Vår drøm er at vi sammen kan skape et arbeidsliv med plass og muligheter for alle. Det betyr at vi må ta med oss noe av solidariteten og aksepten for ulikheter som vi nå har markert i en måned, og føre dem videre inn i arbeidslivet de neste 11 månedene. Dette vil utgjøre en enorm forskjell for den enkelte og skape et mer inkluderende og sosialt bærekraftig samfunn.

La oss alle begynne i morgen med å spørre ungdommene rundt oss: Har du sommerjobb, lærlingplass eller planer for hva du skal gjøre når sommeren er over? Kanskje er det der det hele begynner – at vi må engasjere oss mer i menneskene rundt oss?

Hans-Jørgen Johnsen, daglig leder i Kopano