Den gode samtalen er en samtale hvor du sammen med en karriereveileder, kan se på dine fremtidige jobb- og utdanningsmuligheter. 

  • Kanskje du har utfordringer på eksisterende arbeidsplass som det er vanskelig å ta opp med noen andre? 
  • Eller kanskje du skal flytte og trenger informasjon om muligheter på et annet sted? 
  • Noen lurer også på hva som kan passe i forhold til interesser og ferdigheter du har opparbeidet deg i eller utenfor jobb.

Vi jobber på oppdrag fra blant annet NAV og i tett samarbeid med det lokale næringslivet med å legge til rette for arbeidsinkludering. Den gode samtalen er et tilbud på siden av dette, som en ekstraservice til folk for å synliggjøre at vi er her for å bistå folk i å få og stå i jobb. Vi har god kompetanse innen karriereveiledning, og vet mye om mulighetene som finnes der ute.

Vi har troen på at alle, uansett forutsetninger og drømmer, kan lykkes i arbeidslivet. 

Kanskje den gode samtalen er ditt neste steg for å komme nærmere målet?
Ta kontakt med oss i dag:

1