Tilbud for unge mellom 14-23 år

Team Fortene er et tilbud for unge mennesker i alderen 14-23 år, primært med ungdomsrett i og utenfor skole. Dette initiativet ble opprettet som følge av en bestilling fra kommunestyret i Indre Østfold kommune i juni 2020, med fokus på forebyggende arbeid og undervisning for elever, arbeidstrening og utdanning for unge mennesker, samt opplevelser og aktiviteter for besøkende.

Målet med Team Fortene

Hovedmålet er å gi ungdommene en følelse av mestring og motivasjon for videre skolegang eller arbeid, ved å tilby dem alternativ, fleksibel, og realistisk opplæring som er nært knyttet til arbeidslivet. Dette skjer på historiske steder som Høytorp fort i Mysen og Trøgstad fort. Her engasjerer ungdommene seg i varierte arbeidsoppgaver, inkludert renovering av bygninger og underjordiske anlegg, forbedring av uteområder og interiør, multimedia-prosjekter, montasjer og levering av servicetjenester som kafeteria og kioskdrift, samt guider for besøkende. De spiller også en viktig rolle i markedsføring og salg.
 

Tekst som beskriver Deltagruppen