Faktum er at Oljefondet utgjør mindre enn 10% av vår estimerte nasjonalformue. Den virkelige verdien av nasjonalformuen vår ligger i arbeidet som blir utført i dag og i fremtiden, og faktisk utgjør dette hele 74% av estimatet.

- Uten arbeid ville nasjonen vår være konkurs, sier Andersen. 

Dette er noe av det som blir sagt i den nye filmen NAV har publisert som baserer seg på deres omverdensanalyse. I filmen diskuterer statistikksjefen fremtidige utfordringer og muligheter for velferdsstaten og arbeidslivet. Se filmen her:

 

Sammen skaper vi arbeidsliv med plass og mulighet for alle

Som en landsdekkende kjede med arbeids- og inkluderingsbedrifter (se våre 29 partnerbedrifter her) som jobber på oppdrag fra NAV, er Kopano stolt av å kunne bidra til å få folk i arbeid. Hver dag ser vi viktigheten av å skape arbeidsmuligheter og bidra til en bærekraftig økonomi. Gjennom vårt samarbeid med NAV hjelper vi enkeltpersoner med å finne meningsfylt arbeid og oppnå økonomisk trygghet. Våre bedrifter har et klart samfunnsoppdrag og bidrar til å bygge nasjonalformuen gjennom å skape et arbeidsliv med plass og mulighet for alle.