Ekspertbistand er en tilskuddsordning i IA-avtalen, som Kopano også tilbyr, hvor formålet er å forebygge og redusere sykefravær. Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med nye øyne. Målet er å hjelpe den ansatte med å returnere til arbeidet eller finne alternativt arbeid, enten hos samme arbeidsgiver eller en annen. NAV kan dekke utgifter til ekspertbistand inntil 22 300 kr per sak. Kopano har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og arbeidsinkludering. Vi er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet. 

Kan redusere kostnader knyttet til langvarig fravær

Ekspertbistand kan bidra til å redusere sykefraværet i virksomheten din. Ved å identifisere og løse årsakene til sykefraværet, kan man bidra til at den ansatte raskere kommer tilbake til jobb, noe som igjen reduserer kostnadene knyttet til langvarig fravær.

Kartlegger og foreslår tiltak

Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, gjøre en arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering og foreslå tiltak. Dette kan føre til at ansatte kan få tilpasset arbeidsoppgavene og utføre arbeidet selv om man har noen begrensninger. Dette kan også gjøre bedriften din oppmerksom på ting vedrørende arbeidsmiljøet. Dermed kan dere få gjort tiltak som bidrar til en mer trivelig og helsefremmende arbeidsplass som reduserer risikoen for fremtidig sykefravær.

Karriereveiledning for arbeidstaker

Eksperten veileder arbeidstaker til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny karriereretning.

Vestfold fjellboring: - nytteverdien er enorm

For en arbeidsgiver kan det være vanskelig å vite hvor skoen trykker, og hva som skal til for å støtte og veilede en arbeidstaker riktig. Det kan være ulike årsaker til at det kan være utfordrende for en arbeidstaker å mestre jobben. Fravær av arbeid kan også være at arbeidstaker ikke opplever å være på den riktige arbeidsplassen, og ikke får benyttet egne ressurser på en god nok måte.  

Kenneth Svendsen er daglig leder i Vestfold fjellboring og deler sine erfaringer med ekspertbistand. - Opplevelsen med ekspertbistand har vært veldig overraskende bra. Det har gjort at jeg har en medarbeider jeg trodde jeg måtte avskrive, men som har blitt helt super. 

Svendsen forteller at maskinen som arbeidstakeren kjører koster 2,5 millioner kroner. Han sier derfor at nytteverdien er enorm når den ansatte har gått fra å jobbe 40% til å være 100% i arbeid. - Det jeg har vært spesielt fornøyd med i prosessen med ekspertbistand er oppfølgingen jeg har fått, avslutter Svendsen. 

Ta kontakt med oss

Har du og den ansatte allerede forsøkt å identifisere og løse årsakene til sykefraværet uten suksess? Er dere enig om at ekstern hjelp er ønskelig? Da kan det være ekspertbistand kan være noe for dere. Ta gjerne kontakt med oss i dag.