Er du arbeidssøker og av ulike årsaker har behov for å styrke kunnskapen om dine jobbmuligheter eller utdanningsvalg?

Astero i Jobb ønsker sammen med deg å skape nye arbeidsmuligheter gjennom løsningsfokusert tilnærming og helhetlig perspektiv. 

Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som har lite arbeidserfaring, eller deg som har nedsatt arbeidsevne og har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø i en oppstartsfase før man går over til arbeidstrening i ordinært arbeidsliv.

I tiltaket arbeidsforberedende trening får du tilbud om karriereveiledning og opplæring med fokus på å styrke egne karriereferdigheter. Du får oppfølging av individuell veileder for å spisse en karriereplan med mål om å skaffe arbeid eller starte utdanning. Vårt veilederteam har tverrfaglig kompetanse med bakgrunn fra salg og service, sosial- og samfunnsfag, pedagogikk og industri. 

 

Interessert i å få vite mer?

Kontakt NAV Molde eller Astero ved avdelingsleder Arbeid og inkludering Molde:

Sina K. Rønningen, 466 39 023 / sina@astero.no