Opplever du at det er behov for å opplæring i grunnleggende ferdigheter på din arbeidsplass, kanskje på grunn av endringer eller nye krav? 

Med Astero som samarbeidspart kan din arbeidsplass søke midler for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Opplæring i basiskompetanse skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kontakt Svetlana Rotaru, 93 41 40 89 / svetlana@astero.no