Astero samarbeider i dag med flere store og små aktører/bedrifter i regionen. Dette er bedrifter som tar inn jobbsøkere som står utenfor det ordinære arbeidsliv til praksis og avklaring. Hovedmålsettingen er at jobbsøker gjennom hospitering i bedrift blir kvalifisert til ordinært arbeid. Mange blir formidlet til jobb, enten hos praksisbedrift eller annen egnet arbeidsplass. Nøkkelen for at jobbsøker skal lykkes er godt samarbeid og praksisbedrifter som gir gode og meningsfulle arbeidsoppgaver.

Hjelp oss å få folk tilbake til jobb

Er din bedrift klar for å tenke litt annerledes. Astero er med på å styrke deltakelse i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering, rehabilitering og tro på egne ferdigheter. Gjennom vårt og våre samarbeidspartneres arbeid, styrker vi jobbsøker og gir dem mulighet til ansettelse i lokale bedrifter. Vi har allerede mange bedrifter i vårt nettverk, men det er behov til flere. Gjennom intensjonsavtaler og Ringer i Vann avtaler søker vi et nærmere samarbeid med bedrifter som har behov for arbeidskraft, samt bedrifter som ønsker å bidra til oppkvalifisering og arbeidsinkludering. Som bedrift får du tett oppfølging av en veileder fra Astero. Veilederen vil også følge opp jobbsøker i praksisperioden.

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvordan din bedrift kan bli med i vårt nettverk.

Kontakt Svetlana Rotaru, 93 41 40 89 / svetlana@astero.no
eller Arvid B. Sørli, 406 24 445 / arvid@astero.no