Alle vinner på et inkluderende arbeidsliv 

Karriereveiledere i Astero jobber tett sammen med jobbsøkere, hvor fokus er å utforske interesser, verdier, personlige preferanser, kompetanse og erfaring. Dette er et viktig grunnlag for å lykkes i å finne en god jobbmatch! Deretter vil jobbsøker og karriereveileder sammen finne ut av hvilke bedrifter som kan være aktuelle å kontakte.

Vi etterstreber alltid en god match mellom arbeidssøker og arbeidsgiver. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Dette øker mulighetene for suksess, både for jobbsøker og for arbeidsgiver. For våre karriereveiledere er det vesentlig med gode treffpunkt underveis i arbeidspraksisen, hvor både arbeidsgiver og jobbsøker får mulighet til oppfølging og bistand. 


Arbeidspraksis innebærer: 

  • Karriereveileder tar kontakt for å presentere aktuell jobbsøker. Deretter avtales et uforpliktende møte mellom partene. 
  • Ved inngåelse av en praksisavtale blir det avklart hvilke arbeidoppgaver jobbsøker kan bistå med, arbeidstid, målsetning for praksis, oppfølgingsplan og annen praktisk informasjon. 
  • Signering av avtale om arbeidspraksis: Dette er en åpen arbeidsavtale, hvilket innebærer at begge parter kan avslutte arbeidsforholdet når som helst. Arbeidsgiver skal ikke betale lønn til arbeidssøker, da NAV betaler lønn til jobbsøker gjennom ytelser. 
  • I arbeidspraksisperioden vil både arbeidsgiver og jobbsøker kunne ha tett oppfølging av karriereveileder. 
  • Varighet på arbeidspraksis vil tilpasses den enkelte jobbsøker og arbeidsgiver. 
  • Vi har fokus på å få til gode løsninger for begge parter og samarbeider med NAV om mulige støtte- og tilskuddsordninger.