Ringer i Vannet bygger på denne tradisjonen. Og har synliggjort norske bedrifters evne til å vise samfunnsansvar på en merkbar måte. Ringer i Vannet er nå godt etablert som kanal for inkluderende rekruttering og som merkevare.


Samarbeidet mellom Astero og lokale bedrifter består av 5 faser: 

  • Avtaleinngåelse og kartlegging av bedriftens behov
  • Kandidatutvelgelse til intervju
  • Kvalifisering/ kursing i bedriftens regi eller på arbeidsplassen
  • Arbeidspraksis og evaluering
  • Ansettelse med oppfølging fra Astero

 

At Ringer i Vannet fungerer, er det ingen tvil om. I følge rapport fra NHO er det 3,3 ganger mer rekruttering av folk med hull i CV-en i bedrifter som har avtale med Ringer i Vannet, enn i de øvrige medlemsbedriftene i NHO. 

 

Bedrifter som ansetter kandidater fra Ringer i Vannet får ikke bare kompetente medarbeidere, men tar også et stort samfunnsansvar. Samfunnsøkonomisk analyse har dokumentert at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at en person med redusert arbeidsevne kommer i jobb i 10 år, i stedet for uføretrygd, er på hele 4,6 millioner kroner.