For arbeidssøkeren er målet med arbeidspraksis å prøve seg i arbeid, få relevant erfaring og skaffe seg en ordinær jobb. Denne praksisen foregår på ordinær arbeidsplass og det inngås en avtale mellom Astero, deltaker og arbeidsgiver som avklarer varighet, arbeidsoppgaver og oppfølgingsbehov. Astero har også ulike interne arenaer som kan benyttes innen arbeidspraksis og opplæring.