Er du arbeidssøker og av ulike årsaker har behov for å styrke kunnskapen om dine jobbmuligheter eller utdanningsvalg?

Sammen med deg ønsker Astero å skape nye arbeidsmuligheter gjennom en løsningsfokusert tilnærming og et helhetlig perspektiv. 

Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som har lite arbeidserfaring, eller for deg som har nedsatt arbeidsevne med behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø i en oppstartsfase før man går over til arbeidstrening i ordinært arbeidsliv.

I tiltaket "Arbeidsforberedende trening" får du tilbud om karriereveiledning og opplæring med fokus på å styrke egne karriereferdigheter. Du får oppfølging av en individuell veileder for å spisse en karriereplan med mål om å skaffe arbeid eller starte utdanning. Vårt veilederteam har tverrfaglig kompetanse med bakgrunn fra salg og service, sosial- og samfunnsfag, pedagogikk og industri.