I Arbeidsrettet rehabilitering kombineres tiltak rettet mot helse og arbeid, og du vil lære verktøy som kan bidra til å styrke dine muligheter til å beholde eller skaffe arbeid.

Mål:
Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å styrke dine forutsetninger for å mestre arbeidsdagen, slik at du skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid. 

Aktiviteter i Arbeidsrettet rehabilitering kan være:

  • Se nye arbeidsmuligheter gjennom karriereveiledning og arbeidstrening
  • Se mulighetene på eksisterende arbeidsplass
  • Trenings- og livsstilsveiledning
  • Motivasjon- og mestringsaktiviteter
  • Samarbeid med arbeidsgiver, NAV, fastlege, andre aktører

Varighet:
Arbeidsrettet rehabilitering har en varighet på inntil 4 uker, med inntil 30 timer per uke. Ved behov kan tiltaket forlenges med inntil 4 + 4 uker. Tiltaket skal kunne kombineres med behandling eller arbeidsaktivitet.

Arbeidsrettet rehabilitering- nav.no