Avklaring er for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i arbeid eller beholde det arbeidet du allerede har.

Mål:
Målet med Avklaring er at du skal få mer kunnskap om dine ressurser og arbeidsmuligheter, slik at du kan ta gode karrierevalg. Sammen med deg vil vi utforske mulighetene dine på arbeidsmarkedet og utarbeide en plan for hva du kan jobbe med, hvor mye du kan jobbe og hvilken støtte du trenger for å komme i arbeid eller tilbake i den jobben du allerede har.

Aktiviteter i Avklaring kan være:

  • Kartlegging av kompetanse og egne jobbønsker
  • Se nye arbeidsmuligheter gjennom karriereveiledning og arbeidsutprøving
  • Se muligheter på eksisterende arbeidsplass, vurdere behov for tilrettelegging
  • Kartlegging av jobbsøkerkompetanse
  • Vurdering av resultatene og forslag til plan for hvordan du skal komme i jobb eller tilbake i jobben du har

Varighet:
Avklaring har en varighet på inntil 4 uker, med inntil 30 timer per uke. Ved behov kan tiltaket forlenges med inntil 4 + 4 uker. Tiltaket skal kunne kombineres med behandling eller arbeidsaktivitet.

Avklaring- nav.no