I Oppfølging kan du både få veiledning til å finne ny jobb eller for å beholde jobben din. 

Mål:
Målet med Oppfølging er at du i størst mulig grad skal få en varig tilknytning til arbeidslivet — i en jobb der du opplever trivsel, mestring og arbeidsglede.

Aktiviteter i Oppfølging kan være:

  • Se arbeidsmuligheter gjennom karriereveiledning  
  • Se mulighetene på eksisterende arbeidsplass
  • Veiledning og opplæring i jobbsøkerprosessen
  • Nettverksbygging og kontakt med aktuelle arbeidsgivere
  • Støtte i oppstarten av ny jobb og oppfølging i overgangen til lønnet arbeid

Varighet:
Oppfølging har en varighet på inntil seks måneder, med mulighet for forlengelse i inntil tre år i enkelte tilfeller.

Oppfølging- nav.no