Å jobbe på en tilrettelagt arbeidsplass kan være aktuelt for deg som enten har, eller venter på, å få uførepensjon, men som gjerne vil jobbe. 

Arbeidet vil være trivselsskapende og bidra til å utvikle dine ferdigheter, samtidig som det tar hensyn til din helse. 

Oppgavene skal være ut i fra dine interesser og evner. Vi har mange oppgaver du kan velge mellom, som vaktmestertjenester, kantine, montering, mekanisk produksjon, søm, administrativt arbeid, renhold, transport, produksjon av skilt, utarbeidelse av profilmateriell samt trearbeid.

Vi legger vekt på å skape en motiverende og meningsfylt hverdag for deg, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

En varig tilrettelagt jobb er ikke tidsbestemt. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ordinær bedrift.