Det finnes øvelser du kan gjøre før intervjuet som kan hjelpe deg med å senke skuldrene og gjøre deg bedre rustet til å kunne besvare spørsmålet om hvorfor du er rette kandidat for jobben du ønsker.

For tiårsiden kunne en ta en uformell samtale rundt en kopp kaffe og deretter bli ansatt, i dag er det økende grad av konkurranse og det er gjerne mange aktuelle. I denne konkurransen er det lurt å gjøre det en kan for å bli synlig. Et tips i det å gjøre seg synlig er å naile oppløpssiden. Når du er kommet så langt som til selve jobbintervjuet har du gjennom CV og søknad vist at du er en relevant og aktuell søker i bunken, nå skal du naile siste innspurt. Men hvordan? Jo, gjennom god forberedelse kan du lykkes med dette. Det finnes mange tips og de som er gjennomgående er disse: 

  • Forbered deg til intervjuet
  • Gjør et godt førsteinntrykk
  • Prøv å forhold deg rolig under intervjuet
  • Svar med eksempler, svar også relevant og bruk gjerne tid
  • Still relevante spørsmål