Arbeidsgivere vil ofte kreve at du leverer både søknad og CV når du søker jobb. Start med å utarbeide CV-en, så blir det lettere å skrive søknaden. En CV skal vise en oversikt over din arbeidserfaring, utdanning og kompetanse, og vil være et av de viktigste vedleggene til jobbsøknaden din. For mange arbeidsgivere vil første sortering av kanditater være basert på CVene som de har fått. Så her gjelder det å kjapt få arbeidsgiver interessert i deg som søker!

Tilpass CV-en din

For at din CV skal fange arbeidsgivers oppmerksomhet bør den inneholde noen av de egenskapene og kvalifikasjonene arbeidsgiver etterlyser i stillingsannonsen. Les utlysningen nøye og tilpass CV-en til jobben du søker. En CV blir aldri ferdig og den bør endres i takt med at du tilegner deg ny kompetanse.

Når du skal skive en CV er det nyttig å finne en mal å jobbe etter, det finnes mange maler på nett. Se også lenker her på ulike maltyper:

CV mal (DOCX, 23KB)     CV mal (DOCX, 37KB)

Når du skriver CV, bruk tid på å formulere et godt sammendag eller nøkkelkvalifikasjoner som viser at dine erfaringer og personlige egenskaper passer til akkurat den stillingen du søker. Hvis du søker på en annen type stilling senere, må du spisse sammendraget eller teksten under nøkkelkvalifikasjoner mot denne. Dette sammendraget bør komme øverst i CV-teksten sånn at arbeidsgiver får et raskt bildet av hvem du er og hvorvidt dine kvalifikasjoner og bakgrunn egner seg godt til stillingen. Synes du det er vanskelig å finne passende beskrivelser om deg selv, snakk med venner og familie som kjenner dine styrker godt. Bruk gjerne korte setninger for å få frem din nøkkelkompetanse

Når det kommer til arbeidserfaring er det positivt at du beskriver kort hvilke oppgaver, funksjon eller ansvar jobbene innebar. Opplever du at du har lite arbeidserfaring eller utdannelset, få frem den skjulte kompetansen din. Har du for eksempel ferdigheter eller har tilegnet deg relevant kompetanse via en hobby, frivillige verv, aktiviteter på fritid eller gjennom skole, få det med i CV. Er det en lengre periode hvor du ikke har vært i jobb, beskriv hva du brukte denne tiden til, for eksempel "Benyttet denne tiden på å se på Youtube og lærte mye om filmproduksjon og redigering". 

Og til slutt; les korrektur! Stavefeil og grammatiske feil kan få varsellampene til å blinke hos en arbeidsgiver. Et tips her er å få noen andre til å lese gjennom før du sender CV.