InFlow24 er et helhetlig karriereveiledningsverktøy som brukes av karriereveiledningsaktører i hele Norge. Verktøyet setter søkelys på styrker og kan være med på å inspirere til læring og utvikling av karrierekompetanse, samt bidra til selvledelse for å håndtere overganger og endringer. Vi tar utgangspunkt i hele mennesket i et 24-timersperspektiv.


veiledning


Verktøyet er delt opp i ulike profiler:

Interesseprofilen: Hva interesserer deg? Hvor ligger din motivasjon i arbeid og fritid? Ved å utforske dette øker du mulighetene for å finne riktig jobb hvor du kan oppleve størst mulig grad av mestring og trivsel. 

Preferanseprofilen: Hvor har du dine naturlige styrker og ditt utviklingspotensial? Hvilke miljøer trives du best i? Her blir du bedre kjent med deg selv, dine utviklingsmuligheter og hva du motiveres av.

Du vil også få tilgang til tre andre profiler som vil være en del av karriereveiledningen: 

  • Motivasjon og mestring
  • Flow24profilen
  • Livsstilshjulet