I ung er et alternativt opplæringsløp for ungdommer i videregående skolealder fra 15-21 år. Dette er et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunens utdanningsavdeling og oppfølgingstjenesten i skolene, samt NAV. Hensikten er å redusere skolefrafall og gi elver som ikke benytter seg av skoleretten et tilbud for å øke sine muligheter til å mestre veien gjennom utdanning/opplæring til varig arbeidsliv.

Tiltaket har fokus på å skape glede, motivasjon og mestring gjennom undervisning, erfaringsutveksling, veiledning, aktiviteter og arbeidspraksis. Tilbudet er praktisk rettet og arbeidspraksis kan foregå internt ved Astero eller ute i annen bedrift, avhengig av hver enkeltes ønske og ferdigheter.

 

Interessert i å få vite mer?

Kontakt OT-rådgiver ved din videregående skole eller NAV.

Du kan også ta direkte kontakt med Astero Kompetanse AS;

Pedagog Lena Simonsen, 483 27 450 / lena@astero.no

Leder Magnhild Solli Sorthe, 46 62 56 57 / magnhild@astero.no