Per Olav Myrstad                               Administrerende direktør                                            992 74 750            per@astero.no
Vivian Nyheim Orset                        Økonomisjef                                                                    911 64 141            vivian@astero.no
Anny Sandvik                                     Personal- og kvalitetssjef                                            482 38 083            anny@astero.no
Magnhild Solli Sorthe                     Prosjekt               466 25 657            magnhild@astero.no
Sina Rønningen                                Avdelingsleder - Arbeid og Inkludering Molde      466 39 023            sina@astero.no
Arnt Ove Skjevik                               Leder - Astero i Jobb AS, Rauma    459 03 620             arnt@astero.no
Elin Grindevik                                    Fagleder                                                                            922 84 464            elin@astero.no
Svetlana Rotaru                                Leder Utvikling                                                                934 14 089            svetlana@astero.no
Anne Grete Svenøy        Prosjektleder    481 08 158           anne@astero.no
Maria Moen Storøy                           Leder  Kompetanse                                                       452 77 474      maria@astero.no
Reidar Johansen                              Avdelingsleder - Produksjon AI                                   982 49 381            reidar@astero.no
Ingelin Farstad Leder for Intern arena handel 920 19 186 ingelin@astero.no

Ellisiv Eidslott                                    Veileder                                                                            934 68 604             ellisiv@astero.no
Monica Eksund                                  Veileder                                                                            932 88 977             monica@astero.no
Anja Talberg                                       Veileder                                                                            926 30 437             anja@astero.no
Åse Hilde Andersen                          Veileder                                                                           957 87 370             aaseh@astero.no
Lena Simonsen                                  Veileder                                                                           483 27 450             lena@astero.no
Arvid Sørli                                            Veileder og markedskoordinator                            406 24 445             arvid@astero.no
Olav Hafskjær Veileder 468 48 678 olav@astero.no
Stein Hagen                                        Veileder                                                                           908 27 714             stein@astero.no
Trygve Pedersen                               Veileder                                                                           926 31 065              trygve@astero.no
Kai Ove Paulsrud                             Veileder                                             982 41 283              kai@astero.no                                                      
Hendrik Nordhaus Veileder hendrik@astero.no

Tove Lie                                               Veileder                                                                           452 55 305              tove@astero.no
Bjørn Inge Hepsø                              Veileder                                                                          459 06 440              bjorn.inge@astero.no
Svein Arne Solåt                                Veileder                                                                          990 45 281              svein.arne@astero.no
Michelle Gulla                                    Veileder                                                                          406 99 344              michelle@astero.no
Erling Sylte                                          Veileder                                                                          406 99 343             erling@astero.no
Raymond Lien                                    Veileder                                                                          466 25 655             raymond@astero.no
Susan Goldmann                              Veileder                                                                          924 19 683             susan@astero.no
Regine Skjelbostad Fagleder Arbeid og Inkludering, Rauma 916 21 087 regine@astero.no
Koordinator for introduksjonsprogram
Elin Kipperberg Veileder 907 55 439 elink@astero.no

Samra Voljevica                                 Veileder                                                                          934 68 138             samra@astero.no
Hilde Løvik                                          Veileder                                                                          982 49 370             hilde@astero.no
Kristian Røsok                           Veileder                                                                         482 68 421            kristian@astero.no
Aud Solveig Reitan                           Veileder                                                                          932 88 991             aud@astero.no
Aina Berg Hansen                             Veileder                                                                          416 76 050             aina@astero.no
Anita Bøe Groven                              Veileder                                                                          464 44 306             anita@astero.no
Morten Eilifsen                                  Veileder                                                                           479 11 770            morten@astero.no
Trine Vinther Talset                          Veileder                                                                          916 14 437             trine@astero.no
Line Dahle Tennøy Veileder 947 84 952 line@astero.no
Janne Hammerø                              Prosjektleder/Veileder                                               996 90 997             janne@astero.no

Odd Magne Lystad                          Fabrikksjef                                                                      416 70 109             magne@astero.no
                                                              Plant manager
Arne Hafskjær                                   Produksjonstekniker                                                  982 49 384             arne@astero.no
                                                              Production Technician
Einar Hoem                                       Boligservice                                                                   911 95 948             einar@astero.no
                                                              Housing Service
Filip Fältmarsch                               Sveiseinspektør/ Teknisk konstruktør                   488 41 585             filip@astero.no
                                                              Welding Inspector/ Technical designer
Ivar Ståle Eide                                   Produksjonssjef maskinering                                  926 03 738              ivar@astero.no
                                                              Production Manager machining
Jan Ove Nortun                               Sjef lager/logistikk                                                       982 49 382              jan@astero.no
                                                              Head of warehouse / logistics
Kjell Børge Olsen                             Innkjøp- og produksjonsplanlegger                      905 40 055              kjell@astero.no
                                                              Purchasing and Production Planner
Odd Erling Skaaheim                     Produksjonssjef Plate                                                982 49 383             odd@astero.no
                                                              Production Manager Sheet
Rolf Leksen                                       Produksjonssjef Sveis                                                 982 49 385             rolf@astero.no
                                                             Production Manager Welding dpt.