Vår visjon «Skaper verdier – gir nye muligheter»

Astero AS er en moderne og nytenkende kompetansebedrift som er i kontinuerlig endring for å tilpasse seg til behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet. Bedriftens formål er å styrke tiltaksdeltakers muligheter til å få og beholde arbeid. Pr. i dag er vi ca. 78 ansatte fagpersoner fordelt på mekanisk skreddersøm og yrkeskvalifisering. Våre medarbeidere samarbeider med rundt 600 tiltaksdeltakere gjennom kurs og tiltak for å øke kompetansen og dermed gi muligheter for lønnet arbeid.

Kjerneverdiene våre – respekt for andre, samfunnsansvar, arbeidsglede og bærekraft skal kjennetegne alle som er ansatt i Astero.