Hos Astero har du mulighet til å ta fagbrev i maskin-, plate- og sveisefaget. Vi er godkjent lærebedrift og har derfor til enhver tid lærlinger i bedriften. Det kan også legges til rette for å oppnå fagbrev i andre yrker.

Kontakt Svetlana Rotaru, 93 41 40 89 / svetlana@astero.no