Vi jobber med FNs bærekraftsmål og følger FNs prinsipper for ansvarlig drift.

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må iveratas for at noe skal være bærekraftig: miljø, økonomi og sosiale forhold. Gjennom vår innsats og engasjement for å redusere utenforskap, bidra til mangfold, arbeidsglede og god arbeidshelse, har vi satt vårt hovedfokus mot sosial bærekraft. Vi tør påstå at Astero er sosial bærekraft!

Raymond Vågalt

 

Aktiviteter

Vi i Astero ønsker å være en bidragsyter til et godt nærmiljø. I stedet for penger, bidrar vi med det vi kan best: respekt, samfunnsansvar, arbeidsglede og bærekraft! Her er noen eksempler:

15.12.23: Tradisjon tro arrangerte Astero nissefest i Asteroparken. Rundt 70 bant fra Bergmo og Øverland barnehage kom til sang, pepperkaker, saft og nisse. Dette er gøy og skaper julestemning for alle!

13.12.23: Pakking av matkasser. Astero deltok for andre år på rad med pakking av hundrevis av matkasser som skullel deles ut i vårt område. Mye arbeid og krevende logistikk, men viktig og meninsgfull innsats sammen med Frelsesarmeen og Norkirken. 

07.06.23: Bergmo dagsenter ble invitert til Asteroparken for en idemyldring av mulige forbedringsforslag for Asteroparken. Det ble et svært godt møte og ca 15 personer møtte fra dagsenteret! Tilfeldighetene gjorde at vi samtidig fikk en "på sparket" sangoppvisning fra en barnehage som var i parken. Vi jobber for at parken fortsatt skal være et treffpunkt på tvers av aldersgrupper, og er veldig glad for at den er så populær!

16.12.22: Vi gjentok fjorårets suksess og inviterte nærliggende barnehager for nissefest i Asteroparken. Det ble en suksess med varm saft, pepperkaker og sang. Jammen kom ikke nissen denne gangen også!

20.05.22: Astero støtter Rauma Røde Kors med profilering av båt. Logo og navneskilt ble utarbeidet og ferdigstilt på båten av skilt & profil avdelingen Astero Åndalsnes.

31.03.22: Astero inviterte lag og foreninger til å melde inn ønsker om enkel dugnadshjelp, bygging av benk eller lignende. Heldige vinnere ble Kvitorp Skole og Leiktun Barnehage, og byggeprosjekter ble benk og lekekasse. Vi gleder oss til å se de i bruk!

10.03.22: Astero ga bort en gratis karriereveiledning til en heldig utvalgt vinner. 

09.12.21: Astero arrangerte nissefest i Asteroparken. Barn fra flere barnehager i nærområdet ble invitert til nissefest med saft, gløgg og peppekaker på menyen. Nissen kom også!