Bedriftens formål er å fremme menneskers muligheter i arbeid og bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Vi skal skape positive resultat for individ, samfunn og eiere! Vi tilbyr et samarbeid som er tilpasset den enkeltes forutsetninger, motivasjon, evne og fremdrift. Bredden i vår aktivitet er en stor styrke, og sammen med det regionale næringslivet, så utvikler vi gode og relevante arenaer.

Respekt, Samfunnsansvar, Arbeidsglede og Bærekraft

Våre verdier ligger til grunn for hele vår forretningsdrift og videre utvikling av selskapet. Disse skal være være synlige visuelt, i ord og i handling. Sammen arbeider vi for Respekt, Samfunnsansvar, Arbeidsglede og Bærekraft.