Ringer i Vannet er et samarbeid mellom NHO og Arbeids og Inkluderingsbedriftene. Bakgrunnen for dette er IA-avtalens delmål 2: "Hindre frafall og øke sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne". Dette er i hovedsak et rekrutteringsprosjekt der målsetting er at jobbsøker blir ansatt i NHO-bedriften.  

Samarbeid mellom Astero i Jobb AS og lokale NHO-bedrifter består av 5 faser:

  • Avtaleinngåelse og kartlegging av bedriftens behov.

  • Kandidatutvelgelse til intervju.

  • Kvalifisering/kursing i bedriftens regi eller på arbeidsplassen.

  • Arbeidspraksis og evaluering.

  • Ansettelse med oppfølging fra Astero.

At Ringer i Vann fungerer er det ingen tvil om. I følge rapport fra NHO er det 3,3 ganger mer rekruttering av folk med hull i CV-en i bedrifter som har avtale med Ringer i Vannet, enn i de øvrige medlemsbedriftene i NHO. 

Tillegg/nytt avsnitt i inngåtte Ringer i Vannet avtaler. Gjelder alle avtaler som er inngått før 1/7-2018

Av personvernhensyn så er det innført nytt avsnitt i Ringer i Vannet avtalene som er inngått. Følgende tekst/avsnitt er lagt til:
"Rekrutteringsavtalene er lagret i NHO sitt IT-system og hos tiltaksbedriften og vil bli benyttet overfor involverte parter som er aktive ift. å oppfylle avtalens målsetting. Det innebærer kontakt mot bedriftens registrerte kontaktperson ifm. Rekrutteringsarbeid"

Kontakt Arvid B. Sørli, 406 24 445 / arvid@astero.no