Astero samarbeider med lokalt næringsliv i Romsdal. Vi har en omfattende underproduksjon i forhold til montering av ulike komponenter for ulike bedrifter, dette være seg større og mindre serier. Dette skjer i hovedsak i våre lokaler i Molde og Åndalsnes. Vi er også underleverandør i forhold til manuell kantslått langs fylkes- og kommuneveier, samt fortøyning av cruiseskip ved Åndalsnes havn. 

Kontaktperson Rauma: Arnt Ove Skjevik, 459 03 620 / arnt@astero.no

Kontaktperson Molde: Kai Ove Paulsrud,  982 41 283 / kai@astero.no