Aktivitetsområdet for mekanisk skreddersøm ble fra 01.01.2024 organisert i et eget AS.Selskapet er i sterk utvikling og består i dag av ca. 30 ansatte fordelt på fagområdene plate, sveis, maskinering og plastbearbeiding. Selskapet har mye nytt, moderne utstyr som gir oss mulighet til å være en kostnadseffektiv og innovativ partner for de større mekaniske miljøene i vår region. Siste store investeringer i 2023 er nytt utstyr og anlegg innen fagområdene våtlakkering og sandblåsing, samt innkjøp av lagerautomat.

Vi utdanner fagarbeidere og er medlem i Romsdal Forum for Teknologiske Fag, en samling av de teknisk ledende mekaniske bedriftene i Romsdalsregionen. Forumet har et aktivt samarbeid med de videregående skolene i området. Du kan lese mer om våre lærlingeordninger under Lærling i Astero.

 

Astero Mekanisk AS består av følgende fagområder: