I starten av 2022 etablerte avdelingen et nytt fagområde innen plast. Gjennom dette er vi underleverandør av plastkonstruksjoner til oppdrettsnæringen. Avdelingen benytter topp moderne utstyr og har per i dag to sveisere med sertifisering innen områdene speil-, tråd-, ekstruder-, og muffesveising.