Plateavdelingen er en av de beste i vårt distrikt, og vi har moderne datastyrt produksjonsutstyr for klipping, knekking og stansing. Kantknekkene er datastyrt og knekker lengder opp til 3000 mm. Vårt fresebord med vakuum på 2x3 meter egner seg svært godt til både plateskjæring og skjæring/fresing i tykkere blokker av plast/tre. Vi har også en sageavdeling med bla. automatsaging opp til Ø350 mm.

Platesveis