Vår avdeling for montering og servicetjenester har lang erfaring med å ta på seg oppdrag for bedrifter i nærområdet. For eksempel er enkle pakke- og monteringsoppdrag et arbeidsområde som er egnet for våre jobbsøkere.

Gjennom denne avdelingen får våre jobbsøkere mulighet til intern arbeidsutprøving innen forskjellige arbeidsområder. Vi har arbeidsledere som gir veiledning og hjelper til med nødvendig tilrettelegging og opplæring. For mange jobbsøkere er dette første skritt på veien mot ordinært arbeid og flere går over til ekstern arbeidsgiver etter en periode i avdelingen hos oss.

Vi kan utføre:

  • Monteringsoppdrag: Astero samarbeider med lokalt næringsliv i Romsdal. Vi gjennomfører montering av ulike komponenter for ulike bedrifter, det være seg større og mindre serier. Blant andre samarbeider vi med Glamox ASA, Plasto AS og Invisible Connections AS.
  • Produksjon: Vi tar på oss enkle produksjonsoppdrag. Det være seg små metallprodukter, rasteplassbord og enkle treprodukter. Tromling (avgrading) av små rustfri/aluminiumsdeler er også aktuelt produksjonsområde. 
  • Ryddetaxi: Har du behov for å få ryddet vekk rusk og rask fra garasje, kjeller, loft eller hage? Astero har biler i forskjellige størrelser og mannskap som kan hjelpe til. Vi tar på oss oppdrag i Molde og omegn. Det som skal ryddes/flyttes må kunne håndteres av 1-2 personer.
  • Fretex: Astero har avtale med Fretex om tømming av innsamlingscontainere. Vi tømmer etter fastlagte ruter og henter inn ca. 300 tonn med klær/sko i løpet av et år.
  • Vaktmesteroppdrag: Astero tar på seg vaktmesteroppdrag for kommuner, næringsliv og private kunder. Dette kan være engangsoppdrag eller oppdrag av mer langvarig karakter. Hagearbeid er ett eksempel.
  • Vedproduksjon: Vi produserer ved og selger dette i små og store sekker.

Ta kontakt om du har et aktuelt oppdrag — vi kommer gjerne på befaring!