Hva er Vii?

Styret i Astero Rauma AS, ansatte i Rauma kommune og leder i Nav dro på studietur til dagsverket i Trondheim. Dette var oppstarten til avdeling Vii. Denne gruppen fikk innsikt i hvordan lavterskeltilbud som gir arbeidserfaring kan gi stor nytte til de som står utenfor arbeidslivet. 

Vii garasjen

Avdeling Vii startet 1. april 2023. I første driftsmåned dro de ansatte til Dagsverket i Trondheim – for å delta og lære av Stavne arbeid og inkludering. Målsettingen er at Vii skal bli ett fast tiltak. Prosjektet er finansiert med statlige tilskuddsmidler og kommunale midler. 

Vii er en arbeidsplass hvor man ikke trenger henvisning. Du kan møte opp de dagene du vil jobbe/delta. Fra oppstart har Vii levert flere dagsverk enn forventet, nå ligger de på hele 263 dagsverk i første driftsår (mai til desember 23). 

Husreglene hos Vii

En sosial og variert arbeidsplass

Deltakerne kan møte opp klokken 9 til en sosial frokost, for så å delta i mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Per i dag har disse inkludert: 

  • Henting og resirkulering av plastbøyer.
  • Maling og foliering.
  • Renhold av hjelpemidler til bo- og habiliterings institusjoner. 
  • Ulike oppdrag hos privatpersoner.
  • Hagearbeid ved kommunale boliger. 
  • Legge pakninger i lysarmaturer. 
  • Montering av utstyr og møbler.

 

Stor takhøyde

Det er ikke alle som har muligheten til å jobbe på en ‘vanlig’ arbeidsplass på grunn av rus - eller psykiatriutfordringer. Dermed er Vii et ypperlig tilbud som skaper en sosial arena for deltakerne som kan gi mestringsfølelse og tilhørighet. Deltakerne kan komme de dagene de vil, eller er i form til å jobbe. Det er ikke ett krav om total rusfrihet, men avhengig av at man ikke er synlig påvirket på jobb. 

Fra venstre ser vi Vii ansatte: Linn, Torill og Svein Arne

Vii er fleksibel ovenfor deltakerne og tilbyr å hente dem om de har problemer med å komme seg til og fra arbeid. Vi har hatt fokus på brukermedvirkning for å utvikle en tjeneste brukergruppen ønsker.