Dette kan være aktuelt for deg som har fått redusert sine muligheter til å konkurrere om jobb i det ordinære arbeidslivet og har behov for å ta ulike hensyn for å greie å stå i et arbeid.

Vi kan tilby deg et tilrettelagt arbeid ved vår bedrift.

Astero i jobb har mange virksomhetsområder og man har muligheten til å arbeide med oppgaver innen mekanisk produksjon, skiltgravering, Jobbfrukt, distribusjon, snekring, vaskeri, vaktmestertjenester, kantine og administrativt arbeid. Har du liten erfaring fra disse yrkene fra før vil du få grundig opplæring.

Varig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Du får vanlig lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din fra NAV som kompensasjon for lavere produktivitet. 

Det gjelder ingen tidsbegrensning for hvor lenge du kan jobbe hos oss, men sammen med deg vil vi likevel jevnlig vurdere dine muligheter i det ordinære arbeidslivet.

 

Interessert i å få vite mer?

Kontakt NAV eller Astero ved avdelingsleder Arbeid og inkludering Molde:

Sina K. Rønningen, 466 39 023 / sina@astero.no